ES Østkystens Frey

Fakta
Reg.nr. NUCH DK21164/2007
Mor: DK CH Godthaabslund Solbritt
Far: Pergrinu`s Ess
Oppdretter: Paul Rasmussen
Eier: Vidar Antonsen
Jaktprøver
1 VK kval m/CK 30.9.2011
2 AK - ØFK2 16.10.2010
1 AK - Nord-Jylland 2009
1 UK - Nord-Jylland 2009
1 UK - Fyn 27.3.2009
1 UK - Ribe 13.4.2009Utstilling
1BK EXC CK 2BHK CERT og reserve CACIT
1 VK Excelent m/CERT

Jaktprøver:.
Frey til topps på utstilling og jaktprøve

Han fikk 1 vk m/ck på ØFK's jaktprøve den 30/9-2011. Det var skutt over 7 hunder på partiet.

Kritikk for Østkystens Frey.
Mot Idaho: Går et energisk søk i høy fart og flott stil, dekker stubben i store flotte slag. Kaster seg inn i stand. Reiser villig rapphøns og er rolig i oppflukt og skudd. Rapphøns letter under utredning. Apporterer korrekt. Frey over Idaho.
Mot Aprillia: Fortsetter sitt meget gode søk i medvind med høy inntensitet.
Frey over Aprillia.
Poeng 5 6 4 4 4 4
Tildeles 1 VK -ck kval.

Østfold fhk 30/ 9 2011
Tore Kli Geir Sverdrup.


ØFK I
I medvind på stubb går Frey utmerket i høy fart, flott stil og aksjon i god kontakt med fører. Revierer systematisk. På stubb i motvind gir Frey eksempel med ypperlig reviering, så også i tett fasan biotop. Fortsetter glimmrende dagen ut, har en sjanse på fugl .
slipptid 70 min.
Jaktlyst 5 , fart 5, selvstendighet 6, søksbredde 4, reviering 4, samarbeid 4.
Dommer T. Walby.
Øfk 10 /10 2010

ØFK 2
Frey går et stort søk, god reviering på stubb i god kontakt med fører. Neste slipp holder Frey stor fart og fin stil. 3 slipp samme store søk. Stand, fugl letter, rolig i oppflukt og skudd. Holder koken til siste slipp og er en god hund som får sin fortjente 2 Ak
Slipptid 80 min.
Jaktlyst 6, fart 6, selvstendighet 6, søksbredde 4, reviering 4, samarbeid 4.
Dommer Alf Johansen.
Øfk 16/10 2010

Fyn 27/3 09.
Frey er en særdeles flott hund og se i marken. I første slipp på vinter så og siden på gressmark, anlegger han et stort veldekkende søk i høy fart. Stilen er flott med høy hodeføring og en smidig langstrakt aktion med enstaka halerørelse. Frey prøves i fem slipp og holder fart og stil og format i alle slipp. Søket forstyrres tidvis av noe småfugl interesse. I 5 slipp på raps tar Frey en høyreist flott stand, agerhøne letter da partner kalles inn, Frey er akseptabel i oppflugt og skudd. 1 UK.

DJ Ribe 13/4 2009.
Frey starter i høy raps i motvind og anlegger er stort korrekt veldekkende bredsøk i god kontakt med fører. Farten er høy, stilen bedømmes senere. Oppnår stram høyreist stand, umiddelbart etter letter parhøns rett foran Frey som forholder seg rolig i oppflugt. Fører befant seg i jaktbar avstand.
2 slipp på gredd anlegger Frey et stort bredsøk av høy klasse i høy fart. Stilen er med lang flat jordvinnende galoppaktion, høy hodeføring og spill i halen. Frey gnister av jaktlyst og utstråler stor intensitet.Da slippet er slutt dekkes Frey av for skudd, hvor den forholder seg rolig. 1 UK.

FJD Nordjylland 17/10 2009
Frey viser i første slipp på stor stubbmark et meget stort annlagt søk i høy fart. Stilen er særdeles smuk med en flott galoppaktion lett elegant og flytende. En anelse innteresert i småfugler. Har chands til samme hønseflokk som makkerhundens fører tråkker opp. I annet slipp samme gode inntrykk. Frey oppnår en meget smuk høyreost stand. Reiser presist og meget villig på avstand av fører i overlegen stil -komplett rolig i oppflugt og skudd da agerhønseflokk letter rett foran ham. Absolutt velført og en utrolig deilif unghund.
1 Uk.

FJD Nordjylland 17/10 2009
Frey slippes på oppharvet stubb i god vind. Straks etter at hundene er sluppet tar Frey stand som holdes godt. På ordre avancerer Frey fram, presist på agerhønseflokk, som lettter. Frey er komplett rolig i oppflugt og skudd.
2 slipp. Frey slippes på raps senere på stubb i god vind. Søket er veltilrettelagt foran fører, gode brede slag, med passende avstand i mellom. Farten er høy, stilen meget god, høyt ført hode og hale, uten rørelse, god galopp. Samarbeidet med fører i orden. Agerhøns letter av seg selv noe foran Frey, som forholder seg rolig. Senere respekterer Frey springene rådyr på fløyte. 1 AK.
Frey er premiert 6 ganger på 8 starter.

Bramming 22/3-2010 VK.
Østkystens Frey starter på stub i motvind og anlegger et stort korrekt bredt søk hvor den dekker marken fra kant til kant i meget høy fart og god kontakt med sin fører. Stilen er fortrinlig med lang flat og kraftfull gallop, høyt hode, passende haleføring med bevegelse. Oppnår en kort stand hvor hare letter rett forran Frey, som på føreres komando ikke enser haren overhode. Frey viser god utholdenhet og jaktlyst gjennom hele slippet.
2.slip på stub, Frey går som i første slip. Har sjanse til raphøns ved hegn som makkerhunden finner.
3. slip går Frey som tidligere, oppnår lengre ute på marken en høyreist stram stand, umiddelbart etter letter raphøns rett forran Frey, som forholder seg rolig, føreren var ikke innenfor en jaktbar avstand.


Utstilling
Frey fikk exelent og cert på ØFK's utstilling i juni 2011.